Cược hệ thống là loại cược sẽ chọn từ hai kèo trở lên (giống với hình thức cược gộp). khi có kết quả, bạn tham dự kèo này và kết quả chung cục của trận đấu bằng 0. Thì tức là bạn không bị tác động đến kết quả của vé hết. nếu một trong số nhiều lựa chọn của cược gộp mà bị hủy. Thì tức thị kết quả trận này quy ước bằng 1. Trong tình huống, muốn thắng số đông vé cược hệ thống này thì bạn phải bảo đảm không có bất kì vé nào thu.
Cược hệ thống chính là loại hình xuất hiện dưới dạng của hai số. 2 số này sẽ phân tách bằng các ký hiệu như dấu gạch chéo.
chẳng hạn như hai số trong cược hệ thống 2/4. Đây là Báo cáo được hiển thị Ban đầu trong các loại cược có lên quan cùng số thứ 2 (sau dấu /) sẽ tượng trưng cho số lượng của các chọn lọc có can dự.
Tóm lại cược hệ thống được miêu tả dưới hình thức có công thức là: A/B. Trong đó:
 • A: là số biểu tượng cho loại cược trong kèo này  B: là biểu trưng cho số lượng của tuyển lựa trong kèo

lệ luật cược hệ thống như thế nào?[/b]
Trong cá cược bóng đá, cược cuộc đấu giả thiết hay cược hệ thống có những quy tắc riêng. khi đặt cược kèo và tip bóng đá chính xác nhất hệ thống này, bạn có quyền lựa chọn một trong số loại cược như sau:

Cược hệ thống 3 chọn lựa[/b]
Trong cược hệ thống với 3 chọn lọc bao gồm 3 loại, cụ thể:
 • Hệ thống 2/3

Đối với cược hệ thống 3 lựa chọn có tỷ lệ hệ thống là 2/3 sẽ gồm 3 cược liên quan tới 3 tuyển lựa trong sự kiện không giống nhau. Nó được gọi là 3 cược đôi.
Tùy vào hai cược thắng nào cũng đều được đảm bảo hữu dụng nhuận ở trang cá độ bóng đá online hiện nay. nếu cược thắng hơn thì lợi nhuận của các bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống 2/3 thì mức tiền được quy ước là £1=£3.
 • Cược xiên Trixie

Trong cá cược cược xiên Trixie có 4 cược. Trong đấy gồm 3 chọn lọc trong các sự kiện cộng 3 cược đôi và 1 cược ba.
Dựa vào 2 cược thắng nào cũng đều được đảm bảo có lợi nhuận. giả dụ cược thắng hơn thì lợi nhuận của các bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống trixie thì mức tiền được quy ước là £1=£4
 • Cược xiên Patent

với kèo cược xiên Patent sẽ có 7 cược. Trong đấy sẽ gồm những 3 chọn lọc trong các sự kiện. cộng với 3 cược đơn, 3 cược đôi và gồm 1 cược ba.
Bất kì cược thắng nào cũng đều được đảm bảo có lợi nhuận. nếu như cược thắng hơn thì lợi nhuận của bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống patent thì mức tiền được quy ước là £1=£7
Cược hệ thống 4 chọn lọc[/b]
 • Hệ thống 2/4

Dựa vào cược hệ thống 2/4 có sự liên quan đế 7 cược. bao gồm 4 chọn lựa tại các sự kiện khác nhau cộng 6 cược đôi.
Trong cược thắng nào cũng đều được đảm bảo hữu ích nhuận. giả dụ cược thắng hơn thì lợi nhuận của các bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống 2/4 thì mức tiền được quy ước là £1=£6
 • Cược hệ thống 3/4

Tại cược hệ thống 3/4 sẽ có 4 cược can dự, bao gồm 4 tuyển lựa trong các sự kiện không giống nhau cộng 4 cược ba.
Với cược thắng nào cũng đều được bảo đảm bổ ích nhuận. ví như cược thắng hơn thì lợi nhuận của các bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống 3/4 thì mức tiền được quy ước là £1=£4
 • Cược Yankee

Cược Yankee bao gồm 11 cược . Nó có liên quan tới 4 chọn lọc trong các sự kiện khác nhau:
 • 6 cược đôi  4 cược ba  1 cược bốn

Bất kì cược thắng nào cũng đều được bảo đảm có lợi nhuận. ví như cược thắng hơn thì lợi nhuận của các bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống Yankee thì mức tiền được quy ước là £1=£11
 • Cược Lucky 15

Cược này sẽ có 15 cược can hệ tới 4 chọn lựa. Bao gồm:
 • 4 cược đơn  6 cược đôi  4 cược ba  1 cược bốn.

Trong cược thắng nào cũng đều được bảo đảm có lợi nhuận. nếu cược thắng hơn thì lợi nhuận của bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống lucky 15 thì mức tiền được quy ước là £1=£15
Cược hệ thống 5 chọn lọc[/b]
 • Cược hệ thống 2/5

Cược này gồm 10 cược có sự gắn kết cộng 5 chọn lọc không giống nhau. Và có phần đông 10 cược đôi.
Bất kì cược thắng nào cũng đều được đảm bảo có ích nhuận. ví như cược thắng hơn thì lợi nhuận của các bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống 2/5 thì mức tiền được quy ước là £1=£10
 • Cược hệ thống 3/5

Cược này gồm 10 cược có sự gắn kết cùng 5 chọn lựa không giống nhau. bao gồm 10 cược ba
Dù cược thắng nào cũng đều được đảm bảo có lợi nhuận. nếu cược thắng hơn thì lợi nhuận của bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống 3/5 thì mức tiền được quy ước là £1=£10
 • Cược hệ thống 4/5

Với cược hệ thống 4/5 này gồm 5 cược có sự gắn kết cùng 5 chọn lọc không giống nhau, có khoảng 5 cược bốn
Với cược thắng nào cũng đều được đảm bảo bổ ích nhuận. ví như cược thắng hơn thì lợi nhuận của bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống 4/5 thì mức tiền được quy ước là £1=£5
 • Cược Super Yankee

Trong hình thức cược Super Yankee có có can dự tới 26 cược. Bao gồm:
 • 5 chọn lọc thuộc sự kiện khác nhau  10 cược đôi  10 cược ba  5 cược bốn  1 cược năm

Trong cược thắng nào cũng đều được đảm bảo có ích nhuận. ví như cược thắng hơn thì lợi nhuận của các bạn cũng cao hơn. Với cược hệ thống Yankee này, mức tiền được quy ước là £1=£26
Vậy cược hệ thống là gì cùng lề luật cược hệ thống như thế nào đã được trả lời trên đây. bạn có thể ứng dụng cách cược này dành cho cuộc đấu bất kì