Tình hình là ko có GM hay Mod nào vào game nhỉ ! Vào game nghe ae test có vài yêu cầu muốn đề xuất :v