Còn vài ngày nữa Open thấy các team đăng bài sôm tụ quá
Hy vọng các anh đăng bài lên diễn đàn rồi cố gắng mà chơi cho tới cùng
Chứ đừng có lập topic này nọ rồi tới lúc Open k thấy ma nào
Nãn mấy đồng chí dễ sợ luôn

Team nào muốn ĐĐ hay muốn bán hành thì báo danh trên topic
Nhận all kèo
IG : Perry
Còn G nào thì tới lúc Open các bạn sẽ biết