Chào AE MU Việt NAM mình PhongDz muốn vào team tạo 1 Guild mạnh tuyên chiến MU Việt nam