Rất nhiều bạn thắc mắc hỏi tại sao không bạn Skill này hay làm nhiệm vụ mà không có nay mình xin hướng dẫn chi tiết cho các bạn !

- Trước tiên bạn cần làm xong nhiệm vụ cấp 2 và phải có 220 Lv
- Sau đó làm nhiệm vụ nhẫn vinh quang ( mua ở Bar ) ở NPC Marlon -> Sau khi làm xong các bạn thay đổi nhân vật hoặc uot game vào chọn Skill là có Skill Vô Đình Tiễn

- Nhưng Lưu ý : Phải chọn Skill đó Lưu lại ở số thứ tự Skill ( ví dụ skill số 1 , 2 , 3 ,vv ) rồi hãy đi Reset . Nếu các bạn không lưu thì đi Reset nó sẽ mất và yêu cầu skill này là 220 Lv

Các bạn nên đọc kĩ làm để tránh thiệt hại