Tên Nguyên Liệu Server Rơi Map Rơi %Drop
Lông Vũ Sever 2,3,4 Icarus 1%
Huy Hiệu Hoàng Tộc Server 2,3,4 Icarus 1%
Cách cắm auto nhặt đồ

Huy hiệu hoàng tộc : Huy hi u Ho ng T
Lông vũ : ng v


Các bạn làm theo hướng dẫn nhé