Các cậu dow chương trình Unikey 4.0 RC2 : Tại đây

Sau đó các cậu mở chương trình Unikey4.0 RC2 ra. Chọn bảng mã UTF-8 Literal và kiểu gõ telex:Cách Chỉnh Tự Động nhặt 1 số vật phẩm trong Game !!!
Huy Chương vàng=Huy ch V
Huy chương bạc=Huy ch B
Huy ch --> Huy chương vàng ,bạc or Huy --> Huy chương và Huy hiệu kundun
Chaos --> Thẻ bài Chaos
ng v --> Lông vũ
Condor --> Linh hồn Condor
u Tr --> Gấu Trúc
i Qu --> Đại Quỷ
Nanh --> Nanh máu
nh ch --> Thánh chỉ (muốn nhặt Thánh chỉ+8 thì nên train ở bãi cao)
Sekero --> Mẩu thư Sekeromikon
Hoa Mai --> Hoa Mai Vàng
Dopple --> Biểu tượng Dopple
Lucky --> Lucky Coin
Santa --> Thiệp mời của Santa
i ch --> Lời chú giải
Rena --> Đồng Rena
Ngôi Sao Thiên Giới : "ôi Sao" hoặc "Sao Thi" hoặc "iên Gi".
-------------------------------------------------------------------------------
Hộp của Vua: --> H p c a Vua
Hộp Dây Đỏ: --> H p D y Đ o (hoặc là: H p D y o)
Ngọc Ước Nguyện: --> Ng c c Nguy n
Ngọc Hỗn Nguyên: --> Ng c H n Nguy n
Ngọc Tâm Linh: --> Ng c T m Linh
Ngọc Sáng Tạo:--> Ng c S ng T o
Ngọc Sinh Mệnh: --> Ng c Sinh M nh
Sừng Quỷ Vương:--> S ng Qu V ng
Linh Hồn Dơi Lửa:--> Linh H n D L a
Lông Phượng Hoàng:--> L ng Ph Ho ng

hộp dây xanh lá: H D xanh
hộp dây đỏ: H D o
hộp dây xanh da trời: H D xanh da
Pháo Hoa: Firecracker


Hướng dẫn thêm :

Khi muốn nhặt 1 vật phẩm bất kỳ các bạn nên lưu ý nhìn cho rỏ tên món đồ các bạn cần nhặt tôi lấy ví dụ ở đây là Lông Vũ cho các bạn dễ hình dung.

Đối với auto nhặt Lông Vũ các bạn chỉ cần nhấn các chữ cái không có dấu còn các chữ cái còn lại có dấu các bạn thay cho mình bằng Phím Space trên bàn phím " Phím Cách " và lưu ý giúp mình 1 vấn đề là tuyệt đối chữ cái nào viết hoa thì các bạn phải viết hoa còn các chữ thường thì viết thường, đối với những chữ có dấu như mình đã nói phía trên các bạn thay bằng phím Space thì các bạn nên lưu ý là phải Space cho đủ ví dụ trong 1 chữ có 2 chữ cái có dấu liền nhau " Phượng " thì các bạn phải thay 2 dấu Space vào dòng chữ đấy thì auto mới có tác dụng.

ví dụ cụ thể :

tôi muốn auto nhặt 1 vật phẩm có tên là Vuốt Phượng Hoàng thì tôi sẽ viết auto như sau

"Vu t Ph ng Ho ng" đối với các dấu cách nằm ở giữa 2 chữ các bạn cũng phải bỏ vào tuyệt đối không nên bỏ bất kì 1 dấu cách nào cả thì auto sẽ hoạt động tốt 100%.Tổng hợp hướng dẫn ingame và auto nhặt đồ


Nanh sói : N s
Mãnh vở áo giáp : H o p
Lông vũ : L v
Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy hi u Ho ng T c
Hộp Socola Hồng : H p Socola H ng
Hộp socola Đỏ : H p socola
Hộp Socola Xanh : H p Socola Xanh
Hộp quà màu đỏ : H p qu
Hộp quà màu xanh lá : H p qu
Ngôi sao may mắn : S o t S B
Thiệp mời Stan : Thi p m i
Thiên Tử Kiếm : Thi T Ki
Nắm đấm Quyền Lực : N Quy L
Quyền Trượng Thiên Tử : Quy Tr Th T
Nỏ Hỏa Long : N H Long
Gậy Hỏa Long : G H Long
Gậy Thiên Nữ : G Thi N


+ Huy chương Vàng= Huy ch V (item event)
+ Huy chương Bạc = Huy ch B (item event)


Chú ý : Còn thiếu gì anh em báo để tớ bổ sung nhé