PDA

View Full Version : Thông Báo Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ Thần MaGameMaster
04-06-19, 06:29 PM
Thân gửi các game thủ MU VIỆT NAM

Đúng 13 giờ 00 phút ngày 07/04/2019 Máy Chủ THẦN MA - MU VIỆT NAM sẽ chính thức OPEN BETA bắt đầu 1 cuộc đua mới trải nghiệm mới .
Sau đây BQT xin giới thiệu các Sự kiện Đua Top Open Beta mời các bạn cùng trải nghiệm:1. ĐUA TOP RESET CHỦNG TỘC OPEN BETA
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 07/04/2019

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 15/04/2019

- Kết thúc sự kiện, Lấy nhân vật có số lần reset nhiều nhất Theo mỗi chủng tộc trong bảng xếp hạng ĐUA TOP OPEN BETA sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải) !

- Cách Thức Tính Top : Nhân vật có số lần RS nhiều nhất chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng .

- Chú Thích : Trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính ai RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải[*=left]Không khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhiệm

https://lh3.googleusercontent.com/XASgwQGBBEaJY3NGt4fG_y21gwVbqZOzKMCScSbFYrXfXgtR7l _zpX6J1_EptczubjRusEWjVXMC4zF3STovtwarhqeegWitUrD-FYAnoGxu75cnoSmPi2DsM14fmq7t9datAUGyrKQayDHJr5b3A6 unEcCFEO_N0UAZZo3nFvwHnwQBAmUfbaqg1F1z6Ff_8teedqW1 2hE3dO8Z85jWBoGwCCFa0bqUQAoCV3LsMDCrGKJb59vKaBfQGS jYt3hZvy39j4BoznatzFiWk9XQ6tOCksnQDM-iQTas4bjwmdrNGcqCY2bXAzJiJRO0KCnhpQjA_lgH0_pxDG3ZC l8_rxZlp50uHCFTdLD3591F-zN6sxD8lCO2Evt84-03DZlDU1j_WrB9Hvr1OrhFp9Agh69rUD6sDfw0bsnKNUMVCxFb Qic8rL5xRcyjhgK3aAJ4OW2NLBbWxYs267ifToqTCvo20tbheI UdOQ3M8Gpa7uKmtFVq4-LvOFAeFi6ywyYGduKFWIRs6eW65ygtfRk-w1PI1XbdiQty1Dw8e-zUkf23-jIfb_KoN5W8Tj6hf1WOL_MDj-gYPKzVWI2N08ZaL-PorXwP1vVCHC0ODKqBCNiDiEar2P9Yt3qizWc6RRgGUvuKfn4R 16ZpoaRSeklocXPD-C35z2U=w14-h12-no Phần Thưởng:TOP
PHẦN THƯỞNG


DW
Set Ma Thuật + Luck + 1 Otion
( Tự chọn )


DK
Set Hỏa Long + Luck + 1 Otion
(Tự chọn )


ELF
Set Kim Ngân + Luck+ 1 Otion
( Tự chọn )


MG
Set Phong Vũ +Luck + 1 Otion
( Tự chọn )


DL
Set Huyền Thiết + Luck + 1 Otion
( Tự chọn )


RF
Set Bạch Hổ + Luck + 1 Otion
https://lh3.googleusercontent.com/Ff-_fm9ajnbvBytz6spwuz1DPliQmxN6w5dQzDX9NC1XO713k3ygu atPdueIbsJpBVmSm9Dvj7U_4wfEpJAqlbExn6477YZ1mVZmHv4 eu-I4MGeQwIakmrHvQ5v9GEKJjpPcsWjX8VJYOuO2nSWvoSCxQTJt LQYueX9gXUcTt2fryk-6FNKQsTuV2SmX-KLd-VgHrt-YMLLhd7odpVmesxn8qdmTzH1fA0JcgprPIOG3N9XNkwTHF1aDx 6EeKEgH-AjBxnOOXx1jjRtQL2P5zQL-mYaTpjyQq0k3PO28jttot4BEmzlnFChCWB2LooJImd9R8IBhTd pM3uSOGtCh4K1wg8evDS4queWdQSyZQLZSM7mv1TCgC0MXOTsq 0eS_seyUD9WNLo8YzccECQCqwT7c06vKspRIg0DEaNHihTx9ha b-GLKID6gDjtxMQ-86uNN6IsY0yCHuHwLiItlba6GKfY10BwnwdcyxfOQ84JsCUu_K VsKWc9M7YiwhbknqrKJR5vp4jVtdo1SESVmPSIoSTl63Aq_mlX Ro7L0vHNKQppyp94eYw2T5Q04j3RlSa227AVYnSqGCy5otI-JZQH-_LFUQsmva45nSZKJprAcj-DScjd-aLczybmIdkoATjCe0SP_QRY3qni09qEg683rg3OMQxPC6nt2Gu woFSc_BLAP30OJVhQDT8-eB6Ckbq-C88ureJVhOkh_Apg=w700-h30-no2. EVENT ĐUA TOP ALL 20 NGÀY

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Thời gian tổ chức : Từ 07/04/2019 đến 23:59 Ngày 27/04/2019

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Nội Dung Sự Kiện :

- Kết thúc sự kiện, Lấy nhân vật có số lần reset nhiều nhất Theo tóp all trong bảng xếp hạng ĐUA TOP OPEN BETA sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải) !

- Cách Thức Tính Top : Nhân vật có số lần RS nhiều nhất chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng

- Chú Thích : Trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính ai RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải[*=left]Không khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhiệm
https://lh3.googleusercontent.com/XASgwQGBBEaJY3NGt4fG_y21gwVbqZOzKMCScSbFYrXfXgtR7l _zpX6J1_EptczubjRusEWjVXMC4zF3STovtwarhqeegWitUrD-FYAnoGxu75cnoSmPi2DsM14fmq7t9datAUGyrKQayDHJr5b3A6 unEcCFEO_N0UAZZo3nFvwHnwQBAmUfbaqg1F1z6Ff_8teedqW1 2hE3dO8Z85jWBoGwCCFa0bqUQAoCV3LsMDCrGKJb59vKaBfQGS jYt3hZvy39j4BoznatzFiWk9XQ6tOCksnQDM-iQTas4bjwmdrNGcqCY2bXAzJiJRO0KCnhpQjA_lgH0_pxDG3ZC l8_rxZlp50uHCFTdLD3591F-zN6sxD8lCO2Evt84-03DZlDU1j_WrB9Hvr1OrhFp9Agh69rUD6sDfw0bsnKNUMVCxFb Qic8rL5xRcyjhgK3aAJ4OW2NLBbWxYs267ifToqTCvo20tbheI UdOQ3M8Gpa7uKmtFVq4-LvOFAeFi6ywyYGduKFWIRs6eW65ygtfRk-w1PI1XbdiQty1Dw8e-zUkf23-jIfb_KoN5W8Tj6hf1WOL_MDj-gYPKzVWI2N08ZaL-PorXwP1vVCHC0ODKqBCNiDiEar2P9Yt3qizWc6RRgGUvuKfn4R 16ZpoaRSeklocXPD-C35z2U=w14-h12-no Phần Thưởng :
Top
Phần Thưởng


1
70 Ngọc Ước Nguyện ( B )
30 Ngọc Tâm Linh ( S )
500.000 Gcoin


2
50 Ngọc Ước Nguyện ( B )
20 Ngọc Tâm Linh ( S )
300.000 Gcoin


3
20 Ngọc Ước nguyện ( B )
10 Ngọc tâm linh (S)
100.000 Gcoin

https://lh3.googleusercontent.com/Ff-_fm9ajnbvBytz6spwuz1DPliQmxN6w5dQzDX9NC1XO713k3ygu atPdueIbsJpBVmSm9Dvj7U_4wfEpJAqlbExn6477YZ1mVZmHv4 eu-I4MGeQwIakmrHvQ5v9GEKJjpPcsWjX8VJYOuO2nSWvoSCxQTJt LQYueX9gXUcTt2fryk-6FNKQsTuV2SmX-KLd-VgHrt-YMLLhd7odpVmesxn8qdmTzH1fA0JcgprPIOG3N9XNkwTHF1aDx 6EeKEgH-AjBxnOOXx1jjRtQL2P5zQL-mYaTpjyQq0k3PO28jttot4BEmzlnFChCWB2LooJImd9R8IBhTd pM3uSOGtCh4K1wg8evDS4queWdQSyZQLZSM7mv1TCgC0MXOTsq 0eS_seyUD9WNLo8YzccECQCqwT7c06vKspRIg0DEaNHihTx9ha b-GLKID6gDjtxMQ-86uNN6IsY0yCHuHwLiItlba6GKfY10BwnwdcyxfOQ84JsCUu_K VsKWc9M7YiwhbknqrKJR5vp4jVtdo1SESVmPSIoSTl63Aq_mlX Ro7L0vHNKQppyp94eYw2T5Q04j3RlSa227AVYnSqGCy5otI-JZQH-_LFUQsmva45nSZKJprAcj-DScjd-aLczybmIdkoATjCe0SP_QRY3qni09qEg683rg3OMQxPC6nt2Gu woFSc_BLAP30OJVhQDT8-eB6Ckbq-C88ureJVhOkh_Apg=w700-h30-no


3. EVENT VUA NẠP THẺ THÁNG OPEN BETA
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Thời gian tổ chức: Từ 07/04/2019 đến 23:59 Ngày 15/04/2019

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Nội Dung Sự Kiện:

- 03 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .


https://lh3.googleusercontent.com/XASgwQGBBEaJY3NGt4fG_y21gwVbqZOzKMCScSbFYrXfXgtR7l _zpX6J1_EptczubjRusEWjVXMC4zF3STovtwarhqeegWitUrD-FYAnoGxu75cnoSmPi2DsM14fmq7t9datAUGyrKQayDHJr5b3A6 unEcCFEO_N0UAZZo3nFvwHnwQBAmUfbaqg1F1z6Ff_8teedqW1 2hE3dO8Z85jWBoGwCCFa0bqUQAoCV3LsMDCrGKJb59vKaBfQGS jYt3hZvy39j4BoznatzFiWk9XQ6tOCksnQDM-iQTas4bjwmdrNGcqCY2bXAzJiJRO0KCnhpQjA_lgH0_pxDG3ZC l8_rxZlp50uHCFTdLD3591F-zN6sxD8lCO2Evt84-03DZlDU1j_WrB9Hvr1OrhFp9Agh69rUD6sDfw0bsnKNUMVCxFb Qic8rL5xRcyjhgK3aAJ4OW2NLBbWxYs267ifToqTCvo20tbheI UdOQ3M8Gpa7uKmtFVq4-LvOFAeFi6ywyYGduKFWIRs6eW65ygtfRk-w1PI1XbdiQty1Dw8e-zUkf23-jIfb_KoN5W8Tj6hf1WOL_MDj-gYPKzVWI2N08ZaL-PorXwP1vVCHC0ODKqBCNiDiEar2P9Yt3qizWc6RRgGUvuKfn4R 16ZpoaRSeklocXPD-C35z2U=w14-h12-no Phần Thưởng :Top
Phần Thưởng
Trên 5.000.000 mới được nhận phần thưởng


1
Cánh cấp 2 MNL + Luck
Bộ ring pen 2 ópiton tự chọn và Vũ khí rồng + 11


2
Cánh cấp 2 Luck + MNL


3 - 5
Cánh cấp 2 Luck
https://lh3.googleusercontent.com/Ff-_fm9ajnbvBytz6spwuz1DPliQmxN6w5dQzDX9NC1XO713k3ygu atPdueIbsJpBVmSm9Dvj7U_4wfEpJAqlbExn6477YZ1mVZmHv4 eu-I4MGeQwIakmrHvQ5v9GEKJjpPcsWjX8VJYOuO2nSWvoSCxQTJt LQYueX9gXUcTt2fryk-6FNKQsTuV2SmX-KLd-VgHrt-YMLLhd7odpVmesxn8qdmTzH1fA0JcgprPIOG3N9XNkwTHF1aDx 6EeKEgH-AjBxnOOXx1jjRtQL2P5zQL-mYaTpjyQq0k3PO28jttot4BEmzlnFChCWB2LooJImd9R8IBhTd pM3uSOGtCh4K1wg8evDS4queWdQSyZQLZSM7mv1TCgC0MXOTsq 0eS_seyUD9WNLo8YzccECQCqwT7c06vKspRIg0DEaNHihTx9ha b-GLKID6gDjtxMQ-86uNN6IsY0yCHuHwLiItlba6GKfY10BwnwdcyxfOQ84JsCUu_K VsKWc9M7YiwhbknqrKJR5vp4jVtdo1SESVmPSIoSTl63Aq_mlX Ro7L0vHNKQppyp94eYw2T5Q04j3RlSa227AVYnSqGCy5otI-JZQH-_LFUQsmva45nSZKJprAcj-DScjd-aLczybmIdkoATjCe0SP_QRY3qni09qEg683rg3OMQxPC6nt2Gu woFSc_BLAP30OJVhQDT8-eB6Ckbq-C88ureJVhOkh_Apg=w700-h30-no2. BANG HỘI TRANH BÁ

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Thời gian tổ chức : Từ 07/04/2019 đến 23:59 Ngày 30/04/2019

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Nội Dung Sự Kiện :

- Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội Tranh Bá

- Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong Mục Ưu đãi hàng ngày => Nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí

- Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

https://lh3.googleusercontent.com/XASgwQGBBEaJY3NGt4fG_y21gwVbqZOzKMCScSbFYrXfXgtR7l _zpX6J1_EptczubjRusEWjVXMC4zF3STovtwarhqeegWitUrD-FYAnoGxu75cnoSmPi2DsM14fmq7t9datAUGyrKQayDHJr5b3A6 unEcCFEO_N0UAZZo3nFvwHnwQBAmUfbaqg1F1z6Ff_8teedqW1 2hE3dO8Z85jWBoGwCCFa0bqUQAoCV3LsMDCrGKJb59vKaBfQGS jYt3hZvy39j4BoznatzFiWk9XQ6tOCksnQDM-iQTas4bjwmdrNGcqCY2bXAzJiJRO0KCnhpQjA_lgH0_pxDG3ZC l8_rxZlp50uHCFTdLD3591F-zN6sxD8lCO2Evt84-03DZlDU1j_WrB9Hvr1OrhFp9Agh69rUD6sDfw0bsnKNUMVCxFb Qic8rL5xRcyjhgK3aAJ4OW2NLBbWxYs267ifToqTCvo20tbheI UdOQ3M8Gpa7uKmtFVq4-LvOFAeFi6ywyYGduKFWIRs6eW65ygtfRk-w1PI1XbdiQty1Dw8e-zUkf23-jIfb_KoN5W8Tj6hf1WOL_MDj-gYPKzVWI2N08ZaL-PorXwP1vVCHC0ODKqBCNiDiEar2P9Yt3qizWc6RRgGUvuKfn4R 16ZpoaRSeklocXPD-C35z2U=w14-h12-no Phần Thưởng :
Guild Top
Phần Thưởng


1
2.000.000
200 Ngọc Bless ( B )
200 Ngọc Soul ( S )


2
1.000.000
100 Ngọc Bless ( B )
100 Ngọc Soul ( S )


3
500.000
50 Ngọc Bless ( B )
50 Ngọc Soul ( S )

https://lh3.googleusercontent.com/Ff-_fm9ajnbvBytz6spwuz1DPliQmxN6w5dQzDX9NC1XO713k3ygu atPdueIbsJpBVmSm9Dvj7U_4wfEpJAqlbExn6477YZ1mVZmHv4 eu-I4MGeQwIakmrHvQ5v9GEKJjpPcsWjX8VJYOuO2nSWvoSCxQTJt LQYueX9gXUcTt2fryk-6FNKQsTuV2SmX-KLd-VgHrt-YMLLhd7odpVmesxn8qdmTzH1fA0JcgprPIOG3N9XNkwTHF1aDx 6EeKEgH-AjBxnOOXx1jjRtQL2P5zQL-mYaTpjyQq0k3PO28jttot4BEmzlnFChCWB2LooJImd9R8IBhTd pM3uSOGtCh4K1wg8evDS4queWdQSyZQLZSM7mv1TCgC0MXOTsq 0eS_seyUD9WNLo8YzccECQCqwT7c06vKspRIg0DEaNHihTx9ha b-GLKID6gDjtxMQ-86uNN6IsY0yCHuHwLiItlba6GKfY10BwnwdcyxfOQ84JsCUu_K VsKWc9M7YiwhbknqrKJR5vp4jVtdo1SESVmPSIoSTl63Aq_mlX Ro7L0vHNKQppyp94eYw2T5Q04j3RlSa227AVYnSqGCy5otI-JZQH-_LFUQsmva45nSZKJprAcj-DScjd-aLczybmIdkoATjCe0SP_QRY3qni09qEg683rg3OMQxPC6nt2Gu woFSc_BLAP30OJVhQDT8-eB6Ckbq-C88ureJVhOkh_Apg=w700-h30-no
Ban TC-SK Mu Việt Nam
Thông Báo

tunghl89
04-06-19, 06:35 PM
ko có top Sum, top nạp những 5tr mà chỉ top 1 đc w2.5 thì hơi căng, 5m w2 có vẻ ko bõ công nạp lắm, AD xem sét lại

duongk
04-06-19, 06:49 PM
ko có top Sum hả adm ? mà ngày đầu open dc rs bao nhiêu lần ? những ngày sau đó đc rs bnhieu ?

Bố Cu Bi
04-06-19, 07:10 PM
Bổ sung top sum : Sét Hỏa Thiên Luck + 1 op tự chọn

MU Việt Nam
04-06-19, 07:19 PM
ko có top Sum, top nạp những 5tr mà chỉ top 1 đc w2.5 thì hơi căng, 5m w2 có vẻ ko bõ công nạp lắm, AD xem sét lại

Cái này BQT sẽ xem lại bạn à

MU Việt Nam
04-06-19, 07:20 PM
ko có top Sum hả adm ? mà ngày đầu open dc rs bao nhiêu lần ? những ngày sau đó đc rs bnhieu ?

Ngày đầu 5 lần rs bạn nhé

Bố Cu Bi
04-06-19, 08:50 PM
Ngày đầu 5 lần rs bạn nhé

Ngày đầu 10 lần những ngày sau 5 lần đi ad !

anchun
04-06-19, 09:28 PM
adm them dua top den het ngay open nua

Bố Cu Bi
04-06-19, 09:42 PM
adm them dua top den het ngay open nua

????????????

GameMaster
04-06-19, 11:05 PM
adm them dua top den het ngay open nua

Đó là đua tóp gì bạn

0123456
04-06-19, 11:49 PM
chưa gì đua top nạp thẻ đã có w2.5 thì chơi gì hã ad...w2.5 thì ít ra phải cho đua top đợt 2 chứ....chưa gì open đc mấy ngày w1 w2 chưa có đã ra w2.5 thế thì thua k còn gì để nói

MU Việt Nam
04-06-19, 11:59 PM
chưa gì đua top nạp thẻ đã có w2.5 thì chơi gì hã ad...w2.5 thì ít ra phải cho đua top đợt 2 chứ....chưa gì open đc mấy ngày w1 w2 chưa có đã ra w2.5 thế thì thua k còn gì để nói

1 cái cả sever cũng được mà bạn

0123456
04-07-19, 12:08 AM
1 cái cả sever cũng được mà bạn

1 cái mà trong khi AE chưa có w2 hoặc w1 thì đánh đấm gì..đã vậy tỉ lệ w2.5 hấp thụ sát thương và tăng sát thương của w2.5 gần như w3 =)) thế thì đánh đấm gì nữa :))

MU Việt Nam
04-07-19, 12:12 AM
1 cái mà trong khi AE chưa có w2 hoặc w1 thì đánh đấm gì..đã vậy tỉ lệ w2.5 hấp thụ sát thương và tăng sát thương của w2.5 gần như w3 =)) thế thì đánh đấm gì nữa :))

Để mình báo admin xem lại nhé bạn !

0123456
04-07-19, 12:17 AM
Để mình báo admin xem lại nhé bạn !

ok bác..mong ad check lại chứ thế này người có tiền và người nông dân chơi thế nào đc

Exis
04-07-19, 12:56 AM
E có 1 vài góp ý
1. Theo ý kiến 1 số bạn là có top ngày Open , ý là từ 13h open tới 23:59
2. Top chủng tộc phải có top Sum , a ghi thiếu sót vậy hơi có phần thiếu sót ạ
3. Top hú hộ a nên giới hạn lại ạ
Em ví dụ : top 1 sẽ đc w2 mnl+11 or +13 chẳng hạn , vì w2.5 vào game mới 5 ngày đầu hơi bị khó cho các bạn , trừ những bạn phú hộ vào chỉ nạp tiền để khoe hàng thì không nói
Anh cứ để top 1 2 3 là w2 và thêm mốc 5 tr sẽ đc vk rồng +op thì em thấy hợp lí hơn đấy ạ

Còn những top khác thì e k có gì để nói
Thân A !!!

abcd11
04-07-19, 09:51 AM
7 ngày có wing 2.5 VL ad hút máu vừa thôi, sau 7 ngày éo ai chơi nữa đâu
Thằng đeo wing 2.5 chắc nó chấp cả sv, chơi cái éo gì nữa
Mà quảng cáo fb ghi exp x200 vào đây là ghi x150, rồi lúc ghi ghrs 1 lần, lúc ghi ghrs 2 lần /ngày
Chuyên nghiệp vc
Góp ý chân thành tuy hơi khó nghe nhưng mà thật
Tks

ĐẹpTrai
04-07-19, 11:00 AM
tải đc game đâu mà chơi:))))))))

ĐẹpTrai
04-07-19, 11:46 AM
1,2 lan tren ngay co it qua k

quan1997
04-07-19, 12:18 PM
sum thi nhận set gì ad

GameMaster
04-07-19, 02:03 PM
Đã cập nhật lại đua tóp Phú hộ

muqn1
04-07-19, 07:45 PM
claass sum ko có đua top class à ad