PDA

View Full Version : Sự Kiện Chung Tổng kết đua TÓP ALPHATEST máy chủ Thần MaGameMaster
04-06-19, 05:55 PM
<tbody>
TOP
PHẦN THƯỞNG


1
500.000 Gcent2
300.000 Gcent3
150.000 Gcent4
100.000 Gcent


5
100. 000 Gcent

</tbody><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
http://taikhoan.muvietnam.vn/templates/images/ranks/1.png
Angela
0
380
400
Hight Elf

05/04 22:14:08


http://taikhoan.muvietnam.vn/templates/images/ranks/2.png
BuLolVoBan
0
277
400
First Master

06/04 15:47:38


http://taikhoan.muvietnam.vn/templates/images/ranks/3.png
SUNSIEU
0
262
356
Grand Master

06/04 16:42:21


http://taikhoan.muvietnam.vn/templates/images/ranks/4.png
QUEEN
0
232
400
Hight Elf

06/04 16:27:56


http://taikhoan.muvietnam.vn/templates/images/ranks/5.png
TocDo
0
181
340
Duel Master

06/04 15:29:36

</tbody>


Giải thưởng sẽ được phát vào tài khoản Open.

Lưu ý : Hãy tạo đúng tài khoản Allphatest để được phát quà