PDA

View Full Version : Thảo luận T? mem về G DauGauLongHack
03-29-19, 06:23 PM
G DauGau tuyển mem máu chiến thích pk vào G đặc biệt ( người Hạ Long càng tốt )
Ai muốn vô G lên e3 sv1 tìm stargame or SpiderMan
Ai đi qua xin cho 10 kí tự
Thanks !

LeVanB
03-30-19, 10:05 PM
Xin 1 chân nhé

PhieuDu
04-01-19, 07:47 PM
tôi 1 chân nhé team có 3 ae